Jungle memory

Werkgeheugentraining voor thuis en op school
Ziet u bij de hierboven geschetste kenmerken al meteen een kind uit uw klas of gezin voor u? Uit onderzoek blijkt dat deze kenmerken in vele gevallen gerelateerd zijn aan een werkgeheugenprobleem. Het werkgeheugen blijkt één van de belangrijkste voorspellers van schoolsucces te zijn. Werkgeheugenproblemen hebben dan ook een grote impact op het leren. Het werkgeheugen is de mogelijkheid om informatie voor een korte tijd vast te houden én deze vervolgens te gebruiken in ons denkproces.

Het werkgeheugen is te trainen. Uit verschillende wetenschappelijke studies blijkt dat training van het werkgeheugen een transfereffect heeft naar het kunnen volgen van instructies, richten van de aandacht en het oplossen van problemen bij zowel taal als rekenen.

Jungle Memory Werkgeheugentrainingsprogramma is een computerprogramma waarbij kinderen 8 weken lang, 4 dagen in de week, ongeveer 10 – 20 minuten per dag zelfstandig hun werkgeheugen kunnen trainen. Zij worden daarbij aan de zijlijn bijgestaan door een persoonlijke coach, die via internet de verrichtingen van het kind kan volgen en dit met kind en ouder of leerkracht bespreekt.

  • 4 maal per week
  • 10-20 minuten per keer
  • 8 weken lang
  • Zelfstandig werken met coach
  • Booster van 6 weken mogelijk
  • Percentielscores (vergelijk met leeftijdgenootjes)
  • Vanaf 7 jaar en ouder
  • Dubbeltaken voor betere transfer
  • Training van de verwerkingssnelheid

Contact opnemen »