Remedial Teaching

Wat houdt Remedial Teaching eigenlijk in?
Remedial Teaching - kortweg RT genoemd - is het geven van een gespecialiseerde vorm van begeleiding door een gediplomeerd Remedial Teacher aan kinderen met leer- of gedragsmoeilijkheden. Eerst wordt er middels een didactisch onderzoek gekeken wat een kind nodig heeft. Vervolgens wordt daar de begeleiding op afgestemd.

Wat is bijles?
Bijles bestaat uit het herhalen van de leerstof die in de klas wordt aangeboden. Er wordt gebruik gemaakt van de methodes van school.

Het verschil?
Bijles gaat uit van de actuele leerstof op school. Bij RT wordt gekeken naar wat een kind nodig heeft om verder te komen. Het kan dus andere stof zijn dan waar in de klas aan gewerkt wordt. Ook kan de begeleiding zich richten op hoe een kind leert