Spelling

Kinderen vinden het vaak lastig vinden om woorden op de juiste manier te schrijven en de goede spellingsregel te gebruiken. Ik onderzoek dan welke regels worden beheerst en welke niet. Daarna ga ik aan de slag om de spellingsregels uit te leggen, te oefenen en te gebruiken. Vooral aan het spellingsbewustzijn (welke regel moet ik gebruiken?) besteed ik veel aandacht. Daarbij maak ik gebruik van de regels van school, zodat een kind niet in de war raakt.

Enkele materialen die ik inzet:
  • Taal in blokjes: voor kinderen met lees- en spellingproblemen. Deze methode gaat uit van de klanken van de taal en gebruikt kleuren voor klanken. Het maakt gebruik van sterke kanten: goede visueel-analytische en ruimtelijke vaardigheden
  • Spellingsprint


Contact opnemen »