Werkwijze RT

Kennismaken
Tijdens een eerste gesprek maken wij persoonlijk kennis. Ik vind het fijn als het kind hierbij ook aanwezig is. Dan merken wij snel of het klikt. Als ouder geeft u aan wat de hulpvraag is en ik geef aan wat ik te bieden heb. Als u besluit samen verder te willen gaan, plannen wij een afspraak voor een intakegesprek.

Intakegesprek
Tijdens het intakegesprek gaan wij de hulpvraag nader bekijken en de gegevens van het kind inventariseren. Het heeft mijn voorkeur om dit samen met zowel ouders als school te doen. Met uw toestemming worden verdere, relevante gegevens van het kind op school opgevraagd.

Didactisch onderzoek
Wanneer er niet voldoende gegevens voorhanden zijn volgt een didactisch onderzoek. Het onderzoek kan bestaan uit een toets, een diagnostisch gesprek met het kind of allebei. Op basis hiervan wordt duidelijk welk traject wij dienen te volgen voor het beste resultaat. Dit wordt omgezet in een plan van aanpak met meetbare doelen: het handelingsplan.

Individuele begeleiding
Het begeleidingstraject bestaat uit 12 sessies van 45 minuten per week. Tijdens de bijeenkomsten werkt het kind samen met mij aan de doelen die in het handelingsplan zijn vastgelegd. Hierbij worden diverse werkvormen gebruikt die aansluiten bij de behoeften en interesses van het kind. 

Evaluatie
Aan het einde van het begeleidingstraject wordt geëvalueerd of de doelen uit het handelingsplan behaald zijn. Samen met u besluit ik of het handelingsplan kan worden afgesloten of dat verlenging nodig is.

Locatie
De begeleiding vindt plaats in de praktijkruimte in Elst of kan in overleg met de leerkracht ook onder schooltijd op school plaatsvinden.