Tarieven

Kennismakingsgesprek Gratis
Intake € 45.-
Onderzoek en opstellen handelingsplan € 55,- per uur
Individuele begeleiding 45 min. samen met het kind, 15 min. voorbereiding € 48.-
Training 'Ik leer anders' Inclusief werkboek en 4 sessies Ouder en kind € 259.-
Losse sessie 'Ik leer anders' € 55.-
Km vergoeding Begeleiding buiten mijn praktijk in Elst € 0,19 per km
Evaluatie  Evalueren van de doelen uit het handelingsplan  € 45.-
 Eindgesprek  Gratis
Begeleiding op scholen in kader van Passend Onderwijs Kosten op aanvraag

Voorwaarden

  • Afspraken dienen 24 uur van tevoren telefonisch of per e-mail te worden geannuleerd
  • Afspraken welke niet of te laat worden geannuleerd, worden in rekening gebracht
  • Als uw kind ten gevolge van schoolactiviteiten niet in de gelegenheid is om naar Remedial Teaching te komen bent u er als ouder/verzorger verantwoordelijk voor om uw kind tijdig af te melden
  • Betaling voor de diensten dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn wordt er een herinnering gestuurd waaraan kosten verbonden kunnen zijn
  • Bij het uitblijven van de betaling worden er incassomaatregelen genomen. Alle met de incasso gemoeide kosten komen ten laste van de opdrachtgever

Contact opnemen »